کاهش مصرف گاز خودرو مشاهده عکس بزرگتر

کاهنده مصرف گاز خودرو

جدید

3000

0 ریال

محصول کاهنده سوخت خودروهای گاز سوز


صرفه جویی به میزان 15 الی 30 لیتر در هر ساعت

قابل نصب بر روی تمامی خودروهای مجهز به سیستم گازسوز

نصب آسان در یک دقیقه

صرفه جویی در ثروت ملی و سوخت با ارزش گاز طبیعی

توضیحات

کاهنده مصرف سوخت خودروهای گازسوز (CNG Max Saver)

کاهنده سوخت گاز خودرو

محصول کاهنده سوخت خودروهای گازسوز CNG Max Saver نتیجه سال ها تلاش و تحقیقات شرکت پژوهشگران بهینه انرژی می باشد. (مباحث علمی عملکرد، روش تحقیق محققان پژوهشگران بهینه انرژی، گواهینامه های لازمه نسبت به عملکرد و تولید، پخش در قسمت اسنادهای علمی قرار دارد)  که در راستای کاهش میزان مصرف سوخت طراحی و تولید گشت. دستگاه فوق موثر در کاهش  مصرف گاز CNG , LPG به میزان 10 الی 15  بر حسب نوع سیستم بوده و در کاهش مصرف بسیار موثر می باشد . این محصول قابل نصب بر روی تمامی خودروهای مجهز به سیستم گازسوزمی باشد.عملکرد این محصول بر اساس قرار گرفتن مولکولهای هیدروکربنی سیال آلی که در معرض میدان مغناطیسی به اندازه کافی قرار میگیرند منجر به فعال شدن حالت ارتعاشی جدید ذرات مولکول آلی و در نتیجه افزایش انرژی جنبشی می باشد و نهایتا موجب افزایش سوخت می گردد، به عبارتی دیگراعمال میدان مغناطیسی به اندازه کافی قوی میتواند منجر به آنتالپی احتراق می شود. محصول کاهنده C.M.S شرکت پژوهشگران بهینه انرژی هم دارای میدان قوی و کافی و هم چیدمان میدانی منظم می باشد.

کاهنده سوخت

مزایای CNG Max Saver :
صرفه جویی به میزان15 تا 30 لیتر در هر ساعت در مصرف  گاز نصب آسان در کمتر از یک دقیقه  عمر دائمی محصول با توجه به استفاده از مگنت های دائمی نئودمیوم صرفه جویی در ثروت ملی و سوخت با ارزش گاز طبیعی

کاهنده گاز خودرو
طریقه نصب:
1 - کاهنده را به صورت عمود در دست نگاهداشته با فشار 2 فک را از یکدیگر جدا می سازیم.

2 - قرار گیری کاهنده مورد نظر در فاصله 3 الی 5 سانتیمتری شلنگ ورودی گاز.

3 - بر اساس نیروی میدانی موجود در محصول 2 فک به یکدیگر متصل می گردد. توجه: در هنگام اتصال مراقب باشید 2 فک آرام آرام به یکدیگر نزدیک گردند.

4 - اگر شلنگ مابین 2 فک از نظر سطح مقطع بزرگتر بود با بست کمربندی روی آن را با توجه به تصویر محکم می بندیم.

5 - تصویر نهایی بسته شدن محصول. توجه : محصول کاهنده گاز خودرویی شرکت پژوهشگران محصولی بسیار مطمئن  و با کارایی بالا در جهت کاهش مصرف سوخت خودروهای گاسوز می باشد به طوریکه در مواقعی  مقدار کاهش تا 30 درصد نیز خواهد رسید.

کاهش مصرف گاز خودرو

--

مجوزهای شرکت پژوهشگران بهینه انرژی برای کاهش مصرف سوخت

نقد و بررسی مشتریان

    نقد محصول و امتیاز شما به این محصول

    برای کمک به دیگران کاربران در انتخاب،لطفا قبل از نوشتن نقد و نظر خود ، به این محصول امتیاز نیز بدهید.