جدید کاهنده سوخت ملزومات خانگی گاز سوز مشاهده عکس بزرگتر

کاهنده سوخت ملزومات خانگی گاز سوز

جدید

3000

0 ریال

محصول کاهنده سوخت و ملزومات خانگی گاز سوز

صرفه جویی به میزان ۱۵ تا ۲۵ لیتر در هر ساعت در مصرف گاز و در نتیجه کمک به اقتصاد خانوار
نزول پلکان گاز و پرداخت گاز مصرفی با تعرفه بسیار کمتر
نصب آسان در کمتر از یک دقیقه
عمردائمی محصول با توجه به استفاده از مگنت های دائمی نئودمیوم
صرفه جویی در ثروت ملی و سوخت با ارزش گاز طبیعی

توضیحات

کاهنده سوخت و ملزومات خانگی گازسوز(GAS MAX SAVER)

خلاصه پروژه تحقیق کاهنده مصرف سوخت Max saver _ تولید شرکت پژوهشگران بهینه انرژی؛

مقدمه؛
با توجه به نیاز روزافزون جوامع صنعتی و درحال پیشرفت به سوخت های آلی و از سوی دیگر مواجهه با کمبود این منابع انرژی در سال 1386 شرکت پژوهشگران بهینه انرژی اقدام به آغاز یک پروژۀ تحقیقاتی در راستای هدف کاهش مصرف سوخت های آلی نمود. در این زمینه مطالعات بسیاری در مرکز تحقیق و توسعه شرکت انجام گرفت که در نتیجۀ آن چند راهکار احتمالی مورد بررسی بیشتر قرار گرفتند، از جملۀ این روش ها استفاده از اعمال میدان مغناطیسی بر هیدروکربن ها پیش از سوختن بود.
وجود تعداد بسیار زیادی از خودروهایی با سیستم های سوختی بنزینی و گازسوز موجب گشته است که ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، سرانه مصرف سوخت بالایی را به خود اختصاص دهد. این امر لزوم ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل و کاهش مصرف سوخت را توجیه می کند، بدین منظور، توجه به تکنولوژی های جدید در کنار برنامه های مدیریتی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. راهکارهای ارایه شده در جهان شامل کاهش وزن خودروها، استفاده از سیستم احتراقی جدید، استفاده از سوخت¬های جدید چون سوخت های هیبربدی و بکارگیری کاهنده ها می باشد که در این میان کاهنده¬ها خود شامل چهار دسته فیلترها، کاتالیزورها، کاهنده های الکتریکی و کاهنده های مغناطیسی می شوند.

پس از بررسی مطالعات صورت گرفته در سطح جهان روی موضوع تاثیر میدان مغناطیسی بر سوخت های آلی بنزین و گاز، شرکت پژوهشگران بهینه انرژی (پارس امواج سامانه) با انجام تحقیقات و آزمایشات میدانی گسترده، تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر سوخت های آلی بنزین و گاز را در آزمایشگاه های معتبر، آزمایشگاه مجتمع تحقیقات و توسعه صنعتی شریف و همچنین سازمان بین المللی استاندارد ایران، مورد بررسی قرار داد و دستاوردهایی نوین در این زمینه، از جمله: لزوم اعمال میدانی با قدرتی مشخص و چیدمانی مشخص، بدست آورد، که نتایج حاصل از آزمایشات شرکت پژوهشگران مورد تایید سازمان های مربوطه قرار گرفته و پس از ارسال نتایج در قالب مقاله ای به کنفرانس بین المللی در ایتالیا، مورد تایید قرار گرفت و در ژورنال JOCET با عنوان ” تاثیر میدان مغناطیسی بر ساختار مولکولی و الکترونی سوخت های آلی” به چاپ رسیده و با ثبت جهانی در مجموعه ده مقاله برتر ارسالی در جهان قرار گرفت.

 

کاهنده مصرف سوخت گازی (خودرویی و خانگی)؛

آزمایشات مربوط به این محصول در سازمان پژوهش های علمی- صنعتی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز پژوهش متالورژی رازی، انجام گرفت.

آزمایشات انجام شده:

با انجام آزمایشاتی در آزمایشات سازمان پژوهش های علمی – صنعتی ایران و معرفی محصول پژوهشگران به اداره استاندارد و بررسی نتایج آزمایشات درخواستی، در نهایت با صدور نامه ای به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، ایجاد کاهش در مصرف سوخت آلی گاز را تایید نمود.
همچنین مرکز پژوهش متالورژی رازی پس از انجام آزمایشات مربوطه کاهش 7 درصدی در مصرف سوخت آلی گاز را با استفاده از محصول پژوهشگران، گزارش نمود.

مدارک و تاییدیه های دریافت شده مرتبط با محصول کاهنده مصرف سوخت آلی گاز

گواهینامه ثبت اختراع

 

تاییدیه مجتمع تحقیقات و توسعه صنعتی شریف با عنوان: افزایش انرژی حاصل از سوختن و بهبود رفتار بنزین در اثر اعمال میدان مغناطیسی

 

انتشار مقاله علمی کاهش مصرف سوخت شرکت پژوهشگران بهینه انرژی رایا در ژورنال JOCET ایتالیا، با عنوان: تاثیر میدان مغناطیسی بر ساختار مولکولی و الکترونی سوخت های آلی مایع.

 

تقدیر نامه و گواهی حضور از نهمین کنفرانس علمی و بین المللی انرژی تهران. با عنوان: “تاثیر میدان مغناطیسی بر ساختار مولکولی و الکترونی سوخت های آلی مایع”

قابل ذکر است، به تشخیص اداره استاندارد ایران، این محصول به دلیل دارا بودن جنبه اختراعی مشمول دریافت گواهی استاندارد اجباری نمی باشد.

 

دریافت گواهینامه فعالیت صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 56227/01 الف

 

دریافت گواهینامه بین المللی مدیریت عالی، کیفی ایتالیا Tuv Iternational Italy.

دریافت گواهینامه مدیریت عالی، کیفی کانادا Alliance Education & Training Canada

دریافت تقدیر نامه از جامعه مخترعین و مبتکرین ایران

تاییدیه مرکز پژوهش متالوژی رازی

 

فاز تحقیقات عملکرد

پس از تشخیص نحوۀ عملکرد میدان مغناطیسی بر هیدروکربن¬ها، قدم بعد برای نیل به هدف صنعتی کردن این نظریۀ اکنون به اثبات رسیده، برگزاری تست¬های عملکرد بود.
در ابتدا، تست کالریمتری در اداره استاندارد طراحی و اجرا گردید، بصورتیکه یک مخزن کالوریمتر بطور کامل ایزوله گردید و به یک دودکش کاملا ایزولۀ دو متری متصل گردید و تمامی استانداردهای لازم جهت عدم هدر رفت حرارت رعایت شد و در دو حالت با اعمال میدان مغناطیسی و در عدم حضور میدان تست انجام گردید. با اعمال یک نرخ ثابت گاز شهری و ثبت زمان افزایش دما از صفر تا 400
در بازه های دمایی 100 درجه ای، مشخص گردید در هنگام اعمال میدان مغناطیسی 7 درصد بازده سوختن گاز متان بالاتر می-رود.
پس از آن آزمایشاتی در سازمان پژوهش های علمی-صنعتی ایران انجام گردید و پیرو آن، Max saver به اداره استاندارد معرفی
گردید و با انجام آزمایشات مرتبط میزان 12 تا 18 لیتر در ساعت کاهش گاز شهری مشاهده گردید. همچنین آزمایشات با دستگاه های پیشرفته توسط کارشناسان روی ماشین های کاربراتوری و انژکتوری انجام گردید که در نئتیجه کاهش میزان مصرف سوخت بین 15تا 20% در خودروهای کاربراتوری و 4 تا 7% در شرایط استاندارد در خودروهای انژکتوری ( در بعضی موارد تا 12% کاهش ) مشاهده گردید .

با توجه به نتایج فاز تحقیقات و عملکرد و آزمایشات مذکور نتایجی مبنی بر اعمال تغییراتی در راستای عملکرد صحیح حاصل شد که نقطه تمایز Max saver با دیگر کاهنده های مصرف سوخت را نشان می داد. این نقطه تمایز به شرح ذیل بیان شد: طی آزمایشات انجام شده مشخص شد که برای عملکرد صحیح کاهنده Max saver یک میدان خاص با فرکانس معین و چیدمان خاص مورد نیاز می باشد که این قدرت میدان معین و چیدمان خاص در Max saver طراحی و پیاده سازی گردید. قابل ذکر است که این طراحی خاص تنها در کاهنده Max saver مشاهده می شود.
پس از انجام آزمایشات و مراحل فوق، نتایج در جلسات مختلف با حضور کارشناسان و تیم تحقیق و توسعه پژوهشگران بهینه انرژی در سازمان ها و مراکز مرتبط از جمله: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، اداره استاندارد و … ارائه گردید.
پس از اخذ تائیدیه ها و مجوز های لازم از مراکز فوق در رابطه با عملکرد کاهش مصرف سوخت Max saver، نتایج آزمایشات و تحقیقات برای سمینار انرژی ایتالیا ارسال گردیده و در قالب مقاله ای با عنوان ” تاثیر میدان مغناطیسی بر ساختار الکترونی و مولکولی سوخت ها ” در ژورنال ایتالیایی JOCET به چاپ رسیده و این مقاله در مجموعه ده مقاله برتر دنیا در زمینه مربوطه در سال 2013 قرار گرفت.
همچنین این مقاله موفق به دریافت تقدیر نامه در “نهمین همایش بین المللی انرژی سال 1391” گردید.

قابل ذکر است حق تمامی مطالب فوق در رابطه با طراحی و نتایج آزمایشات، متعلق به شرکت پژوهشگران بهینه انرژی بوده و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و ماخذ مجاز می باشد و استفاده غیر قانونی مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.

--------------------------------

کاهنده سوخت و ملزومات خانگی گازسوز(GAS MAX SAVER)
محصول کاهنده سوخت ملزومات خانگی گازسوز GAS MAX SAVER منتیجه سالها تلاش و تحقیقات شرکت پژوهشگران بهینه انرژی می باشد.
(مباحث علمی عملکرد؛روش تحقیق محققان پژوهشگران بهینه انرژی؛ گواهینامه های لازمه نسبت به عملکرد و تولید؛پخش در قسمت اسنادهای علمی قرار دارد)
که در راستای کاهش میزان مصرف سوخت طراحی و تولید گشت. دستگاه فوق موثر در کاهش مصرف گاز طبیعی به میزان۱۰ الی ۱۵ بر حسب نوع سیستم گرمایشی و درجه حرارت بوده و در کاهش مصرف گازهای گلخانه ای بسیار موثر می باشد. این محصول قابل نصب بر روی تمام سیستم های گرمایشی(پکیج؛ آبگرمکن؛ بخاری و اجاق گاز)-سیستم های گاز رسانی شهری-صنعتی(کوره ای)-سیلندر گاز-مناسب برای انواع گازهای مایع و تمامی مکان های دارای لوله کشی گاز می باشد.محصول کاهنده G.M.S شرکت بهینه انرژی هم دارای میدان قوی و کافی و هم چیدمان میدانی منظم می باشد.
مزایای GAS MAX SAVER
صرفه جویی به میزان ۱۵ تا ۲۵ لیتر در هر ساعت در مصرف گاز و در نتیجه کمک به اقتصاد خانوار
نزول پلکان گاز و پرداخت گاز مصرفی با تعرفه بسیار کمتر
نصب آسان در کمتر از یک دقیقه
عمردائمی محصول با توجه به استفاده از مگنت های دائمی نئودمیوم
صرفه جویی در ثروت ملی و سوخت با ارزش گاز طبیعی

طریقه نصب
۱- کاهنده را به صورت عمود در دست نگاهداشته با فشار ۲ فک را از یکدیگر جدا می سازیم
۲- قرار گیری کاهنده مورد نظر در فاصله ۳ الی ۴ سانتیمتری اتاقک احتراق
۳- بر اساس نیروی میدانی موجود در محصول ۲ فک به یکدیگر متصل می گردد.
توجه: در هنگام اتصال مراقب باشید ۲ فک آرام آرام به یکدیگر نزدیک گردند
۴- اگر شلنگ مابین۲ فک از نظر سطح مقطع بزرگتر بود با بست کمربندی روی آن را با توجه به تصویر محکم می بندیم.
۵- تصویر نهایی بسته شدن محصول
توجه: محصول کاهنده گاز خانگی شرکت پژوهشگران محصولی بسیار مطمئن و با کارایی بالا در جهت کاهش مصرف سوخت وسایل گازسوز می باشد به طوریکه در مواقعی مقدار کاهش تا ۲۰ درصد نیزخواهد رسید.

مجوزهای شرکت پژوهشگران بهینه انرژی برای کاهش مصرف سوخت

...................................

نقد و بررسی مشتریان

    نقد محصول و امتیاز شما به این محصول

    برای کمک به دیگران کاربران در انتخاب،لطفا قبل از نوشتن نقد و نظر خود ، به این محصول امتیاز نیز بدهید.